Skolen har en række udvalg og klubber der drives af elever og lærere. Udvalgene mødes og laver aktiviteter i hverdagen omkring en fælles interesse. Det er helt op til det enkelte udvalg at bestemme, hvor tit man mødes og hvordan man vil bruge udvalget.

Hvis elever har ideer til nye udvalg og kan skaffe medlemmer til det, kan de bruge skolens faciliteter og søge økonomisk støtte til at gennemføre aktiviteter, der bidrager til skolens fællesskab på tværs af klasser. Kontakt Niels Ejgil (NDY).

Skolen har pt følgende klubber/udvalg

Klimaudvalg:

Elevkontakt: Sarah 3w 

Lærerkontakt: Theis (TSH), Sofie (SRA), Sara (SBB) og Claus (CGH) 

GGTV:

Elevkontakt: Anton (3t)

Lærerkontakt: Hans Peter (HPB) og Mette (MBR)

Festudvalg:

Elevkontakt: Maja (3v)

Lærerkontakt: Simon (SHO)

Fredagscaféudvalg:

Elevkontakt: Maja (3v) 

Lærerkontakt: Mette (MTH) og Simon (SHO)

Bogklub:

Elevkontakt: Melisa (2u) og Sara (2v)

Lærerkontakt: Cæcilie (CBH) 

Filmklub:

Elevkontakt: Sebastian (3t)

Elevråd:

Elevkontakt: Mathias (3t)

Lærerkontakt: Jens (JEB) og Niels Ejgil (NDY) 

Operation Dagsværk:

Elevkontakt: Louise (3t)

Lærerkontakt: Lene (LFR)

Dannelse på tværs:

Elevkontakt: Mathias (3t)

Lærerkontakt: Cæcilie (CBH), Jens (JEB), Michael (MFM), Kristian (KBI) og Niels Ejgil (NDY) 

Dansk Røde Kors:

Elisabet (3o) og Jennifer (3o)

Frivillig idræt:

Lærerkontakt: Mads (MBN) og Søren Peter (SPA)

Bordrollespil:

Elevkontakt: Kaya (2w) og Thor (2w)

Musikcafé:

Elevkontakt: Sofia (3w)