For at bestå studentereksamen skal gennemsnittet af alle karakterer (afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer) være mindst 2,0 på 7-trins skalaen.


7-trins-skalaen

12: For den fremragende præstation.

10: For den fortrinlige præstation.

7: For den gode præstation.

4: For den jævne præstation.

02: For den tilstrækkelige præstation.

00: For den utilstrækkelige præstation.

-3: For den ringe præstation.

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr. 262 20.03.2007)

I kan beregne jeres gennemsnit ved at indtaste jeres karakterer her: https://softit.dk/snit.asp  Husk at vælge STX eller HF samt tilføje fag så det passer til de fag I har på jeres uddannelse.