Idrætten har vokseværk

Greve Gymnasium er sluppet igennem nåleøjet, og er blandt de kun 20 gymnasier i landet som får mulighed for at lave en studieretning med idræt på b-niveau.

Med den nyeste gymnasiereform har det ellers ikke været tilladt at lave en studieretning med idræt på b-niveau, men det bliver nu muligt på Greve Gymnasium fra skoleåret 18 – 19. Det giver mulighed for at samle en klasse med elever der alle har stor interesse i idræt, og så giver det mulighed for at samarbejde mellem idræt og de andre fag. Specielt vil der blive samarbejdet med biologi som er det andet studieretningsfag.

Faggruppeformanden for idræt på Greve Gymnasium, Mads Bernhard Nielsen fortæller: ”Det er svært ikke at være glad som idrætslærer på Greve Gymnasium for tiden. Først får vi etableret en eliteidrætsordning, så indvier vi vores nye idrætshal og nu det her! Idræt på b-niveau er et fantastisk fag hvis man er interesseret i idræt, fordi det er en blanding af praktisk idræt og teorien bag. Og når det fås i en pakke med andre fag, så er der mulighed for at tone fagene i retning af idræt og det er oplagt at samarbejde. Man kunne fx samarbejde med biologi om at se på hvordan man fysiologisk optimerer præstationer”.

I Region Sjælland er der kun fire gymnasier der har fået tilladelse til at oprette studieretninger med idræt på b-niveau. Det drejer sig om Maribo Gymnasium, Stenhus Gymnasium, Næstved Gymnasium & HF og så Greve Gymnasium.

Rektor Mette Trangbæk Hammer fortæller: ”Vi er selvfølgeligt stolte over, at vi er eneste gymnasium i bugten som får lov til det her. Når vi bliver valgt, er det selvfølgeligt på grund af det store fokus vi i forvejen har på idræt. Vi har været igennem et stort udviklingsarbejde, og samarbejder med både de lokale idrætsforeninger og kommunen. Vi ligger i et område hvor idræt betyder rigtigt meget; der er et aktivt idrætsliv, med nogle store og velfungerende foreninger, og dem håber at vi, at vi fortsat kan være med til at samarbejde med – til alles bedste”.

Greve Gymnasium vil i skoleåret 18 – 19 have to tilbud til de kommende idrætsinteresserede elever: Studieretningen med biologi A og idræt B er den ene mulighed, og eliteidrætsordningen er en anden. Koordinatoren for eliteidrætsordningen Simon Rosell Holt fortæller: ”Når vi ikke slår de to ordninger sammen, så er det fordi vi oplever at mange af eleverne på vores eliteidrætsordning allerede har så meget idræt i deres liv, at de ønsker at fokusere på andet i skolen. Det fantastisk at vi nu har tilbud til mange forskellige målgrupper – det giver bedre skoleelever og bedre idrætsudøvere”.

Mette Trangbæk Hammer forklarer hvorfor gymnasiet sætter så stor fokus på idrætten: ”Som tidligere elitegymnast er jeg måske en smule forudindtaget, men idræt ER vigtigt! Det er vigtigt for os som skole, som samfund – men specielt er det vigtigt for os som mennesker; vi lærer at samarbejde, at træne for at blive bedre, at mestre noget, vi opnår velvære og ikke mindst så har vi det sjovt i mens vi gør det”.