Som led i digital undervisning kan der opstå tvivlsspørgsmål om ”hvad man må” i det digitale klasserum. Dette anser vi for at være en vigtig drøftelse og fra Greve Gymnasiums side vil vi gerne gå forrest med nogle klare svar.

På Greve Gymnasium er det vores klare udgangspunkt, at det digitale undervisningsmedium ikke ændrer på de retningslinjer og principper, som vi kender fra den fysiske undervisning.

Det betyder at:

  • 1. Man må kun må bruge det læringsmateriale, man har fået stillet til rådighed fra skolen. I digital sammenhæng betyder det, man kun må bruge de digitale adgange til fx Teams, som man får stillet til rådighed fra skolen. Ikke andre. Årsagen er, at kun den adgang, som skolen stiller til rådighed, er licensdækket og kan supporteres og kontrolleres fra skolens side, hvilket er elevers og medarbejderes hjælp til databeskyttelse. Med andre ord må man aldrig selv google sig frem til en version af fx Teams og bruge den. Hvis man bliver bedt om at opgive sin kreditkortoplysninger og betale for sin brug af digitale undervisningsværktøjer, har man også fat i en forkert version af programmet.
  • 2. Det er forbudt at optage undervisningen*. Dette gælder både for lærer og elever. Forbuddet gælder uanset om formålet med optagelsen er deling eller at oprette sit eget private ”arkiv”. Hvis man undtagelsesvis ønsker at optage undervisningen, skal alle ”medvirkende” inden optagelsen have givet et samtykke, der kan dokumenteres.
  • 3. Undervisningsrummet er forbeholdt lærer og elever* og man må ikke dele sit link eller brugernavn/password til det digitale undervisningsrum med andre. Som elev må man ikke invitere venner, familiemedlemmer eller andre til at overvære den digitale undervisning, man modtager derhjemme.
  • 4. Fra skolens side tilstræber vi, at digitale læringsplatforme bliver brugt med omtanke og vi arbejder aktivt med at minimere risikoen for, at elevers personoplysninger bruges til andet end undervisningsformål. Hvor det er muligt, har vi fra skolens side indstillet it-systemerne til, at de fleste oplysninger slettes straks. Som elev skal du dog også selv være opmærksom på, at de it-systemer og -platforme, som skolen stiller til rådighed, kun er beregnet til undervisningsformål. Hvor det er muligt, har vi fra skolens side indstillet it-systemerne til, at de fleste oplysninger slettes straks. Som elev skal du dog også selv være opmærksom på, at de it-systemer og -platforme, som skolen stiller til rådighed, kun er beregnet til undervisningsformål. Private, fortrolige og følsomme oplysninger må som ikke kommunikeres via de it-systemer og –platforme, der alene bruges til undervisning.
  • 5. Vær agtpågivende. Som skole kan vi ikke sikre databeskyttelsen, uden at lærerne og elever hjælper til. Dette gør I ved selv at være agtpågivende og fx aktivt afslå en læringsplatforms anmodning om at få adgang til oplysninger fra telefonen, den bærbare mv., der er uvedkommende ift. undervisningen (det kan fx være kontaktoplysninger, fotos og andre personoplysninger).
  • 6. Ved evt. brug af gratis apps som led i undervisning, skal man aldrig logge ind med eget navn, Facebook eller lign. Brug i stedet en anonym profil.
  • 7. Hvis man oplever konkrete problemer med digitale læringsplatforme, der beder om oplysninger fra it-udstyr (fx adgang til kontakter, fotos, kreditkortoplysninger mv.), skal man henvende sig til sin lærer, en it-vejleder eller skolens GDPR-tovholder, og få hjælp til, hvad du gør.

    De med * markerede punkter kan sanktioneres efter Greve Gymnasiums studie- og ordensregler, som du finder på skolens hjemmeside.

Okt. 2023