Hamlet Studio

Vil du kombinere en gymnasieuddannelse med et treårigt dramakursus?

Greve Gymnasium tilbyder for første gang kommende elever, at de kan tage Scenekunstnerisk Grundkursus i samarbejde med Hamletscenen.

Dramakurset er for unge teatertalenter med ambitioner om at fordybe sig i scenekunsten. Hvert år optages ca. 8-12 unge på uddannelsen, som får mulighed for at fordybe sig i teatrets verden, primært som skuespillere, men også undervejs med indblik i andre teaterfagligheder som f.eks. dramatik, instruktion osv. På kurset vil du blive undervist af engagerede faglærere.

Dramakurset tager afsæt i Shakespeares verdenskendte drama og dannelsesfortælling om fødslen af det moderne og selvreflekterende menneske, der tager ansvar for sin egen væren i verden med respekt for fællesskabet. Et eksistentielt ståsted med omdrejningspunkt i livsduelighed og væredygtighed i et moderne digitalt samfundsdemokrati med ligelig vægt på menneske-tilværelsens tre overordnede succeskriterier: åndelig, fysisk og materiel velfærd.

Dramakurset er ambitiøst og udfordrende og kalder på dedikation og engagement, der til gengæld giver tilbage i form af større mod, dygtiggørelse og tætte sociale bånd.

Der undervises 8 timer om ugen fordelt som følger: tirsdag 07.30 – 09.30, onsdag 17.00 – 21.00 og fredag 07.30 – 09.30. I alt  3 dage om ugen fra efterår til forår. De første 2 år består af et grundforløb, som primært er et afklarende forløb, hvor man igennem fordybelse, undervisning, teaterprojekter og vejledning undersøger, hvilken rolle scenekunsten skal have i ens liv. Samtidigt dannes vigtige faglige og menneskelige relationer med andre unge, der har samme ønsker og ambitioner.

Efter det toårige grundforløb, sikrer du dig en plads på den etårige overbygning med fokus på specialisering rettet mod optagelsesprøve til de danske og udenlandske scenekunstuddannelser.

Alle 3 år afsluttes med teaterprojekter med offentlig visning.

Vil du høre mere, så kontakt rektor Mette Trangbæk og se Hamletscenens hjemmeside her.