Genåbning

Kære 2.hf’ere og 3.g’ere

Vi er nu klar med en delvis genåbning af Greve Gymnasium og vi glæder os alle sammen meget til at se jer igen.

I skal læse hele denne besked og medfølgende bilag om retningslinjer for adfærd grundigt igennem. Planen nedenfor er som udgangspunkt gældende indtil den 15. maj. Herefter kommer en ny plan.

2.hf skal fra den 20.4 have al undervisning på skolen. Det vil af skemaet fremgå, at I som udgangspunkt skal have jeres undervisning i det samme lokale.

3.g skal fra den 20.4 være på skolen hver anden dag og kun i stamklassefag. Alle blandede hold (valghold, sproghold) vil være virtuelle og nogle vil blive aflyst. De aflyste timer vil I få igen efter jeres skriftlige eksaminer. I vil få indlagt tid til transport fra skolen og hjem i mellemrummet mellem de fysiske og virtuelle moduler. Efter aftale vil enkelte valghold være på skolen.

Hvis du er i den sårbare gruppe, skal vi have besked herom, så vi kan aftale nærmere.

Hvis I er den mindste smule syge, skal I blive hjemme mindst 48 timer efter I er symptomfri.

For alle gælder:

 • Hygiejne:

I skal overholde retningslinjer for hygiejne, dvs. vaske hænder lige når I kommer på skolen samt inden og efter hvert dobbeltmodul samt før og efter spisning. Der vil være sæbe ved alle vandposter på skolen, så I kan vaske hænder der. Der vil også være sprit, men tag gerne noget med selv, da vi vil løbe tør. I skal ikke røre ved hinandens computere, mobiler, bøger m.m.

 • Afstand:

Hold 2 meters afstand alle steder. Vi har indrettet lokalerne, så der er afstand mellem jer. I er derfor i alternative lokaler og kun samme lokale hele dagen med ganske få undtagelser. Vi har sørget for at I skal transportere jer så lidt som muligt rundt på skolen og I skal her følge pilenes retning. Der vil således være markeringer af, hvilken retning I må gå og hvilke trapper I kan gå hhv. op og ned ad.

 • Ankomst og afgang:

I skal gå ind og ud ad forskellige indgange på skolen. På Lectio vil fremgå, hvilken indgang, I som klasse skal benytte de forskellige dage.

 • Skoletiden:

Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden og I skal i øvrigt ikke forlade skolens område for fx at købe mad. I skal derfor selv have madpakke med, da kantinen ikke holder åbent.

I skal blive sammen med jeres klasse i skoletiden. Spisning foregår i det tildelte lokale eller udenfor, men også udenfor skal I holde afstand og kun være sammen med jeres egen klasse.

 • Adgang til cykelkælder og skabe er muligt. I skal dog her være meget opmærksomme på at holde afstand og skynde jer væk derfra op til jeres lokale.

Læs en uddybning af hygiejne- og adfærdsregler under denne besked og se her også video om håndvask.

Følg desuden grundigt med på Lectio. Her vil både tid og sted fremgå.

Eksamen:

2.hf skal op i skriftlig dansk og skriftlig engelsk, mundtlig dansk og et mundtligt fag mere i udtræk.

3.g skal op i skriftlig dansk, skriftlig eksamen i et studieretningsfag på A-niveau og mundtligt forsvar SRP.

I får den 4. maj offentliggjort de eksaminer, I skal op i. De eksaminer, I skulle have været oppe i og som derfor tæller som eksamenskarakterer, offentliggøres den 11. maj.

Afslutning:

Vi ved endnu ikke, hvordan vi må fejre jer, men vi følger hele tiden med og melder ud så snart vi ved noget. Uanset hvad, så er vi ved at udtænke alternative planer for fejringen, for selvfølgelig skal I fejres. Jo mere, desto bedre!

Jeg ved, at skrivelsen her er meget omstændelig og at dette er en meget besynderlig afslutning for jer. Vi er mange, der tænker på jer. Vi synes i øvrigt, at I klarer det flot og har stor tillid til, at I vil gøre jer umage og få mest muligt ud af den sidste tid på Greve Gymnasium under de nuværende omstændigheder.

Mange hilsener

Mette

Orientering til elever om hygiejne og adfærd på Greve Gymnasium

Formålet med denne skrivelse er at orientere om, hvordan vi begrænser udbredelse af smitte med coronavirus på Greve Gymnasium. Orienteringen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I fællesskab skal vi sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge Sundhedsstyrelsens skærpede forholdsregler for at undgå at der opstår stor smittespredning og sygdom blandt jer.

Når I møder ind på skolen, vil I derfor møde en anderledes indretning, og I vil se Sundhedsstyrelsens plakater om hygiejne og adfærd, som vi alle skal følge:

Vi skal sørge for at følge nedenstående retningslinjer:

Håndhygiejne

For at sikre god håndhygiejne skal I:

 • vaske hænder med vand og flydende sæbe, når I kommer ind på skolen samt inden hvert dobbeltmodul.
 • vaske hænder, når hænderne er synligt snavsede.
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • anvende håndsprit regelmæssigt.

Der er opsat instrukser for korrekt udført håndvask ved håndvaskene.

Sundhedsstyrelsen har udgivet flere film og vejledninger, som illustrerer korrekt håndvask se denne film https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender

Rengøring

 • Undgå at dele tablets og computere. Der skal vaskes hænder før og efter brug af andres tablets og computere. Der kan anvendes spritservietter til rengøring.
 • Rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køle-skabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v. Alle kontaktflader samt inventar på skolen rengøres dagligt af skolens rengøringspersonale.
 • Toiletter vil blive rengjort mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.

Afstand mellem hinanden

 • I placeres ved borde, så der er to meter imellem jer.
 • I bør kun færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden
 • Hold afstand så vidt muligt på 2 meter til dine kammerater og andre
 • Undgå fysisk kontakt som knus, kram og håndtryk

Mad

I skal:

 • sidde med to meters afstand til hinanden, når I spiser.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.

Indretning

 • Større forsamlinger vil blive undgået – fx morgensang og andet hvor klasser er samlet.
 • Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Giv besked til nærmeste skolen og bliv hjemme fra skole ved tegn på COVID-19 sygdom
 • Det gælder også ved symptomer som forkølelse og influenza.
 • Hvis man får symptomer i løbet af skoledagen, skal man tage hjem med det samme og give besked til nærmeste lærer.

Bliv hjemme indtil 48 timer efter de sidste symptomer

Man skal betragte sig som værende syg, hvis man oplever symptomer på COVID-19 sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. De typiske symptomer er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Milde symptomer vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza. Der går mellem 2 og 14 dage fra man bliver smittet med ny coronavirus, til symptomerne viser sig.