Forældremøde aflyst

Torsdag d. 27. august skulle vi have afholdt forældremøde for 1g og 1hf, men vi har besluttet ikke at gennemføre arrangementet da vi mener risikoen ved at samle så mange mennesker er for stor.

Vi er rigtigt kede af at træffe denne beslutning; vi havde set frem til at møde alle jer forældre og ville også rigtigt gerne have haft at I kunne møde hinanden.

I stedet for mødet vil vi udsende et brev og videoer hvor vi dækker så meget som muligt af det tiltænkte indhold. Brev udsendes i Eboks inden fredag d. 28. august.