Første spadestik nærmer sig!

Byggeriet af vores nye idrætshal var over sommerferien i udbud, og efter bestyrelsen i sidste uge besluttede at gå videre med projektet, er der nu skrevet under på kontrakten med entreprenørfirmaet der skal bygge hallen.

Det er firmaet Q-Construction, som endte med at løbe med den over 30 millioner store entreprise. Q-Construction har base i Aarhus, men laver byggearbejder over hele landet. De er specialister i stålkonstruktioner, hvilket passer rigtigt godt til opgaven på Greve Gymnasium. Hallen bliver nemlig bygget over nogle enorme stålspær.

”Jeg er så glad for den aftale der er indgået. Det er en spændende fase fra projektet er tegnet til den endelige underskrift er lavet: Får vi nu det vi gerne vil have eller må vi pille ting ud af projektet? Nu kan vi se, at vi får den hal vi gerne vil have!”, siger rektor Mette Trangbæk Hammer.

Det der blandt andet kunne være blevet rykket på er loftshøjden, og her er der fastholdt en højde på 8 meter, og det bliver endda et helt fladt loft uden nogen former for nedhæng. Det har specielt betydning for idrætter som badminton og volleyball, som vil få rigtigt gode forhold at spille under.

Men også ting som omklædningsfaciliteter, fitnessområde, teorielokale, hæve- og sænkevæg til opdeling af hallen og springgrav placeret under gulvet er der fundet plads til i det endelige projekt.

Udendørs bliver der en asfalteret basketballbane og torv hvor skolens elever kan samles. Hallen bliver integreret i skolen med en gangbro, så det bliver muligt at komme tørskoet mellem skole og hal, og så sammenhængen mellem livet udenfor og indenfor skolen styrkes.

Med underskriften på kontrakten stopper alle spekulationer om om hallen bliver til noget, og derfor sættes der også nu tryk på planerne for, hvordan hallen skal bruges. Greve Gymnasium vil fx rigtigt gerne hjælpe de talentfulde lokale idrætsudøvere til bedre at kunne kombinere eliteidræt og ungdomsuddannelse. Derfor sættes et stort samarbejde med de lokale idrætsforeninger nu i værk for at finde ud af, hvordan Greve Gymnasium bedst muligt hjælper idrætsudøverne med at nå både deres sportslige og uddannelsesmæssige mål. Det kunne for eksempel være ved at udnytte de muligheder den nye hal giver for at lave supplerende træning.

Første spadestik bliver sandsynligvis taget i begyndelsen af oktober måned, og så bliver der krydset fingre for en mild vinter. Hvis alt går efter planen står hallen færdig til næste skoleår.