Alkoholkodeks: Vi tager ansvar!

Greve Gymnasium er gået sammen med en lang række andre gymnasier om fælles rammer for indtagelse af alkohol.

Vores alkoholkodeks skal sikre, at vores aktiviteter – der alle har fagligt, dannende og sociale aspekter – skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alkohol må derfor ikke være dominerende.

Det betyder følgende:

  • Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenserer vi.
  • Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.
  • Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan vi – efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere – dispensere ved en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fester og cafeer

  • Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for skolens elever.
  • Vi holder højst fem fester årligt samt en afsluttende studentermiddag. Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.
  • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer.
  • Elever, der ved deres adfærd ved fester viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive sendt hjem. Den enkelte skole kan beslutte at teste ved indgangen og sende elever hjem ved en promille på mere end 0,5.
  • Vi udskænker ikke drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan vi udskænke vin ved middagen til gallafesten og translokationen.