Hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt til prøverne?

Det er tilladt:

– At anvende digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der opbevares lokalt på eksaminandens computer, og som ikke kræver adgang til internettet, herunder noter, ebøger m.v.
– At anvende digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der kræver internetadgang, hvis disse fremgår af undervisningsbeskrivelsen og

IKKE kan opbevares lokalt på eksaminandens computer. Det gælder fx digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen. Oplysningerne fra undervisningsbeskrivelsen kan inddrages i de tilfælde, hvor der er formodning om snyd.

Det er ikke tilladt:

– det ikke tilladt at medbringe kommunikationsudstyr, for eksempel mobiltelefoner

– At benytte kunstig intelligens, der genererer original tekst, fx chatbots/ChatGPT, da en besvarelse således ikke længere eksaminandens egen, selvstændige besvarelse.

– At foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google.

– At benytte hele portaler, ibogsbiblioteker og lignende, der muliggør søgning i større samlinger af digitalt materiale, der ikke har været benyttet i undervisningen.

– At benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

– At kommunikere med omverdenen (fx Messenger, WhatsApp).

– Tilføjelsesprogrammer til Word, der selv genererer tekst

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 224 19.03.2018)